1 komentarz

Przekreślanie tekstu w TextView

Lipiec 28, 2011 Snippety UI

Sposób na przekreślenie tekstu TextView z poziomu kodu źródłowego.

Przekreślenie

public static void strikeThroughtText(TextView tv) {
	tv.setPaintFlags(tv.getPaintFlags() | Paint.STRIKE_THRU_TEXT_FLAG);
}

Usunięcie przekreślenia

public static void unStrikeThroughtText(TextView tv) {
	tv.setPaintFlags(tv.getPaintFlags() &~ Paint.STRIKE_THRU_TEXT_FLAG);
}

Sprawdzanie czy tekst jest przekreślony

public static boolean isStrikeThrough(TextView tv) {
	int flags = tv.getPaintFlags();
	flags &= Paint.STRIKE_THRU_TEXT_FLAG;
	return flags == Paint.STRIKE_THRU_TEXT_FLAG;
}

Efekt działania

Komentarze (1) Subskrybuj

 

  1. [...] linijki odpowiedzialne są za przekreślanie (lub usuwanie przekreślenia) wykonanych zadań (link do [...]

Prześlij komentarz

Zaloguj się lub skorzystaj z profilu:

[rpxlogin redirect="http://www.android4devs.pl" prompt="" style="large"]

Możesz również zostawić komentarz bez rejestracji, korzystając z poniższego formularza:

Musisz być zalogowany aby móc pisać komentarze.