1 komentarz

Obsługa przychodzących wiadomości SMS

Lipiec 17, 2011 Snippety Telefoniczne

Przykład klasy BroadcastReceiver obsługującej przychodzące wiadomości tekstowe.